Beleidsaanbevelingen ZEB project

ZEB in Vlaanderen

Het project “ZEB-collectief” verenigt Vlaamse overheden, bedrijven en kennisinstellingen rond het thema Zero Emissie Busvervoer. De doelstelling van het project is om na te gaan hoe in Vlaanderen de transitie naar Zero Emissie collectief Busvervoer versneld kan worden. Het project wordt uitgevoerd door de kennisorganisaties en federaties The New Drive, VITO/EnergyVille, BAAV/Busworld en VRA/FBAA/ICB. Het ZEB-Platform wordt gesteund door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, in het kader van de Clean Power for Transport projectcall, en door meer dan 30 publieke en private organisaties.

Op basis van de bevindingen in het ZEB-platform en resultaten van (inter)nationale ZEB-pilootprojecten en -studies, worden conclusies en beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse overheid geformuleerd. Dit document maakt onderdeel uit van het eindrapport, waarin de bevindingen in meer detail zijn uitgewerkt. Dit eindrapport wordt in de zomer van 2018 gepubliceerd.

Tijdens dit event presenteerde het ZEB-Platform de conclusies en beleidsaanbevelingen om zero-emissie busvervoer in Vlaanderen te versnellen. Daarop volgde een vraag- en antwoordsessie met Vlaamse commissieleden.

De presentatie en de beleidsaanbevelingen kunnen hieronder gedownload worden.

Programma

13u00 Aanvang en voorwoord
13u15 ZEB Conclusies en aanbevelingen
13u45 Vraag en antwoordsessie
14u45 Afsluitend woord minister Tommelein

02/07/2018
13:00
02/07/2018
15:00
Location
address
Vlaams Parlement
Brussel
Belgie
Become an expert and ...
  • create your own articles
  • join seminars
  • contribute to BW Academy
Become an expert!
Linked documents (login to download)
Date Creator Name
02-07-2018 ZEB - Platform Presentatie Beleidsaanbevelingen
02-07-2018 ZEB - Platform Document beleidsaanbevelingen
Receive our newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay up to date! Receive the latest news, hot topics, seminar invitations and much more!
By submitting your emailaddress, you agree to our privacy policy.
Create your account now!
  • comment on articles
  • download presentations
  • stay up to date
Create your account!
Want to know more?

Want to know more about Busworld Academy, an article, an expert, a seminar, ...?

Ask your question