Opmerkelijke uitspraken tijdens MOBILINNOVATION

[dutch]

[see the aftermovie] (english)

Download the presentations

Opmerkelijke uitspraken tijdens de derde editie van MOBILINNOVATION over de beschikbaarheid van zero-emissie aandrijving voor bussen en trucks.

Gisteren bogen leden van het Vlaams parlement en van het Europese parlement, samen met de bus- en trucksector, zich over de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen voor bussen en trucks.  Dit gebeurde tijdens de derde editie van MOBILINNOVATION te Kortrijk.  

De Vlaamse busbedrijven én bedrijven uit het goederenvervoer zijn zich er meer dan ooit van bewust dat de stap naar vervoer zonder emissies nabij is. De elektrische bussen en bestelwagens zijn klaar om in het stadsvervoer ingezet te worden. Op de langere afstanden zijn voertuigen op CNG of LNG al geruime tijd op de markt. Zij bieden een oplossing voor het vervoer op langere afstand. Waterstof wordt algemeen erkend als de finale oplossing, maar de voertuigen noch de bevoorrading zijn op vandaag inpasbaar in een haalbaar businessplan.  

Het grote probleem blijft nog altijd de beschikbaarheid van deze zero-emissie energiebronnen.  De uitrol van een laadinfrastructuur voor elektrische bussen en trucks staat nog in zijn kinderschoenen. Voor waterstof is zowel de productie als de verdeling nog problematisch. Enkel CNG en LNG zijn op vandaag in zowel vaste als mobiele tankstations te krijgen, en dit aantal groeit maandelijks.

Zo blijkt de hele evolutie naar emissievrij busvervoer en goederentransporten een verhaal van de kip en het ei te worden. De laadinfrastructuur moet eerst uitgerold worden voor alvorens private bedrijven op significante wijze de stap zullen zetten, en initiatieven die laadinfra en waterstof distributie willen opzetten zullen pas commercieel haalbaar worden als er voldoende dergelijke bussen en trucks zullen gebruik van maken …

De Europese Commissie is zich van het probleem bewust en ondersteunt met financiële incentives elk initiatief dat elektrische laadpalen wil installeren. Ook vanuit de Europese Gas-federatie en vanuit het Waterstofnet wordt de beschikbaarheid van respectievelijk CNG/LNG en van waterstof gefaciliteerd. CNG en LNG zijn op vandaag direct toepasbaar, voor waterstof zal dat ten vroegste 2025 worden. Zo werd verduidelijkt tijdens Mobilinnovation in Kortrijk.

Toelichting werd gegeven bij de behoeften van de bus sector door De Lijn en Multiobus (het enige Vlaamse bedrijf dat momenteel investeerde in elektrische bussen). Voor het vrachtvervoer voerden UPS en Colruyt het woord. Wat de energiesector op vandaag kan bieden, en welke behoeften oningevuld blijven, werd toegelicht door Fluvius, Fluxys en Waterstofnet.

Dit geheel was de perfecte input voor het politieke debat dat volgde rond de vraag welke rol de overheid moet gaan opnemen in het opzetten van laadinfrastructuur voor elektrische trucks en bussen, bij de distributie van waterstof en CNG/LNG. Deelnemers aan dit debat waren Anneleen Van Bossuyt (NVA-Europees Parlement), Robrecht Bothuyne (CD&V – Vlaams Parlement), Johan Damen (Groen – Vlaams Parlement), Francesco Vanderjeugd (Open VLD - Vlaams Parlement) en Jan Cornillie (Sp.a - Vlaams Parlement) .

Uit dit debat is de dringende behoefte aan visieontwikkeling gebleken. De Vlaamse parlementairen waren unaniem over het feit dat de drie alternatieven op vandaag moeten ondersteund worden : elektrische aandrijving, gas – met inbegrip van bio-methaan, en waterstof. Een keuze maken voor één van deze opties zou verkeerd zijn. Daarenboven moet ook de samenwerking met de lokale besturen versterkt worden en moet de invoering van de lage emissie zones minstens op Vlaams niveau – maar liever op Europees niveau- beter gecoördineerd worden op vlak van normering en timing.

“Zonder externe impulsen dreigt de vicieuze cirkel van het kip/ei-verhaal nog lang toertjes de draaien zonder dat er effectieve realisaties van een significante schaal op het terrein zichtbaar worden, en dat is een slechte zaak. Ook voor het imago van onze sectoren. Wij vragen hierin een duidelijker visie van de overheid, die richtinggevend kan werken voor de bedrijven”, zegt Jan Deman, directeur van Busworld Academy.

Bart Tommelein, de uittredende minister voor Energie stelde in zijn slottoespraak : “De Vlaamse overheid wil met haar Clean Power for Transport-plan het transport vergroenen: auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen en openbaar vervoer. De uitrol van elektrische laadpunten en waterstoftankstations maakt daar deel van uit. De Vlaamse overheid faciliteert de omslag met onder meer grensoverschrijdende samenwerking in de Benelux en Europa. De toekomst van ons transport is koolstofarm, er is geen weg terug.”

Aan Mobilinnovation namen 60 bedrijven en kennisinstellingen deel. Het platform wordt gecoördineerd door Busworld Academy, FEBETRA, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij van West Vlaanderen en de Belgische gasfederatie.

Comments (login to comment)
Receive our newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay up to date! Receive the latest news, hot topics, seminar invitations and much more!
By submitting your emailaddress, you agree to our privacy policy.
Create your account now!
  • comment on articles
  • download presentations
  • stay up to date
Create your account!
Want to know more?

Want to know more about Busworld Academy, an article, an expert, a seminar, ...?

Ask your question