Call for papers Mobilinnovation 2018

Call for papers Mobilinnovation

De POM West-Vlaanderen, FEBETRA en Busworld Academy organiseren in samenwerking met het kabinet van Minister Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën & Energie,  de derde editie van MOBILINNOVATION op 6 december 2018  in Kortrijk Xpo .

Mobilinnovation peilt tweejaarlijks naar de implementatie van innovatieve technieken en technologieën in de Vlaamse mobiliteit. Dit jaar ligt de focus op de uitrol van de laad infrastructuur voor low- en zero-emissie bussen en vrachtwagens (voertuigen van de categorieën M2, N1, N2 en N3) in en rond een stedelijke omgeving.

Hiervoor wordt een call for papers uitgestuurd, gericht aan kenniscentra, steden, gemeenten en hogere overheden, logistieke bedrijven, busbedrijven, energie-operatoren & distributeurs, constructeurs van bussen en vrachtwagens, …   De papers zullen aangewend worden als input voor een zeer interactieve discussie, en zullen – mits toestemming van de auteur- gepubliceerd worden in het verslag van het seminarie en zullen meegenomen worden in het maatschappelijk debat.

Comments (login to comment)
Receive our newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay up to date! Receive the latest news, hot topics, seminar invitations and much more!
By submitting your emailaddress, you agree to our privacy policy.
Create your account now!
  • comment on articles
  • download presentations
  • stay up to date
Create your account!
Want to know more?

Want to know more about Busworld Academy, an article, an expert, a seminar, ...?

Ask your question