MOBILINNOVATION: Innovatieve mobiliteit voor truck & bus

Kansen en risico's bij de keuze voor CNG/LNG

Een samenwerking van POM West-Vlaanderen, FEBETRA, KVBG en Busworld Academy

Eind 2016 moet België, hierin aangestuurd door de regio’s, aan Europa vertellen welke concrete maatregelen zullen genomen worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Het hoofdstuk “Transport” zal hierbij een duidelijke call hebben voor alle truck- en busbedrijven in Vlaanderen.

In de zoektocht naar “zero-emission” in het truck- en busvervoer, wordt het gebruik van CNG en LNG op korte termijn gezien als een haalbaar alternatief. DATS 24 investeert fors in de distributie, logistieke bedrijven als Mattheeuws Transport JOST, VOS Logistics en Ninatrans rijden nu al op CNG/LNG, en Mattheeuws Transport heeft zelfs een eigen bevoorradingsstation. In het busvervoer experimenteert Keolis met biogas…. Andere initiatieven lijken trager op gang te komen.

Wat bezielt die bedrijven ? Welke technische, financiële of juridische argumenten staven hun keuze ? Over welke troeven beschikken Vlaanderen & België?

U hoort het op Mobilinnovation 2016, op 14 december vanaf 13u30 te Kortrijk !

Deelname is gratis, maar registratie verplicht
Inschrijven via deze link

Programma

13u00 Ontvangst
13u30 Verwelkoming

Philippe Tavernier, Algemeen coördinator Duurzame Economie, POM West-Vlaanderen


13u45 Perspectives for CNG/LNG on the European market

Matthias Maedge, Secretaris Generaal, NGV Association Europe


14u15 Aandachtspunten bij de aankoop van een CNG-Voertuig

Marc Pecqueur, Docent & onderzoeksontwikkelaar, Thomas More

14u30 Bevoorrading

 • Huidige situatie in België

Rudy Van Beurden, Communication & Public Affairs Manager, Fluxys

 • Testimonials

Philippe Desrumaux, Managing Director, Drive Systems
Maarten Van Houdenhove, Communication & PR Manager, Dats24

 • Q&A


15u15 Koffiepauze


15u45 Panelgesprek: Incentives en reëel gebruik van CNG/LNG in het vrachtvervoer

Moderator: Philippe Degraef, Directeur, FEBETRA


Ervaringen van Operatoren: Waarom gekozen voor CNG?

 • Bert Verbessem, JOST
 • Anne-Marie Timmermans, VOS Logistics
 • Charlotte Mattheeuws, MattheeuwsTransport
 • Benny Smets, Ninatrans


Panelgesprek constructeurs: Wat is binnen een realistisch businessmodel mogelijk?

 • Philippe Jacquemyns, Volvo
 • Kristof Geeroms, IVECO, Technical tender support & CNG/LNG specialist
 • Robert Staimer, MAN Truck & Bus AG, Efficiency Advisor Product Marketing Low Floor


16:30 Panelgesprek: Introductie van CNG/LNG in het personenvervoer

Moderator: Jan Deman, Directeur Busworld Academy


Ervaringen van Operatoren: Waarom al/nog niet gekozen voor CNG/LNG?

 • CASE: Nijmegen, Geert de Groote, Pitpoint
 • Loic Delhuvenne, IDETA
 • Marc Decock, Keolis
 • Erik Spitaels, spreker
 • Mario Provez, Hansea


Panelgesprek constructeurs: Wat is op vandaag technisch mogelijk?

 • Philippe Jacquemyns, Volvo
 • Kristof Geeroms, IVECO, Technical tender support & CNG/LNG specialist
 • Robert Staimer, MAN Truck & Bus AG, Efficiency Advisor Product Marketing Low Floor

17u15 Wat brengt de toekomst?
Mark Pecqueur, Docent & onderzoeksontwikkelaar, Thomas More


17u30

Videoboodschap Bart Tommelein

Slotwoord
Carl Decaluwe, Gouverneur West-Vlaanderen


17u40 Netwerkdrink met broodjes

 1. December 14, 2016
 2. Kortrijk Xpo
 3. Deelname is gratis, maar registratie verplicht
 4. Inschrijven viadeze link
14 Dec